Thuế tên miền .VN

Lệ phí đăng ký không chịu thuế Trả 1 lần
Phí duy trì không chịu thuế Trả hàng năm
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu 10% Trả  1 lần
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo 10% Trả hàng năm

Đăng ký, duy trì tên miền ".vn" không phải nộp thuế GTGT

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì " Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet" là khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế.

Như vậy, khi đăng ký, duy trì tên miền ".vn" thì bạn chỉ phải chịu khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính mà không phải nộp thuế GTGT

Thuế tên miền quốc tế: 10% áp dụng tất cả tên miền

Thuế Phần mềm bảo mật Website / SSL: KCT cho tất cả sản phẩm

Thuế Dịch vụ Máy chủ: 10% cho tất cả sản phẩm

Thuế Lưu trữ phần mềm website/Email: Đang cập nhật

Phần mềm website: KCT

 

Nội dung này có hữu ích không? 0 người thấy điều này hữu ích (0 Phiếu bầu)