Phần mềm Bản quyền

Chức năng cho phép nhà đăng ký tên miền quốc tế và khách hàng tuân thủ báo cáo tên miền theo yêu cầu của VNNIC

  • Khách hàng có thể tải bản khai, ký và tải hồ sơ lên hệ thống
  • Người quản lý có thể duyệt hồ sơ và xuất thông báo theo biểu mẫu 06 và 07 của VNNIC
  • Hỗ trợ bản khai dành cả cho Cá nhân và Tổ chức

Miễn Phí

Tính năng thanh toán bằng VietQR cho WHMCS, bản miễn phí, rút gọn tính năng

  • Tạo QR code từ tất cả ngân hàng của bạn
  • Đồng bộ và xác nhận giao dịch tự động qua SMS/ App Ngân hàng
  • Đồng bộ và xác nhận giao dịch tự động qua CASSO (trả phí)

Thanh toán bằng Vietqrcode cho whmcs

Cấu hình VietQR

Tính năng thanh toán bằng VietQR cho WHMCS

  • Tạo QR code thanh toán từ tất cả ngân hàng của bạn
  • Tự động Đồng bộ và xác nhận giao dịch tự động qua SMS/ hoặc App Ngân hàng
  • Tự động đồng bộ và xác nhận giao dịch tự động qua CASSO

 

Thanh toán bằng Vietqrcode cho whmcs

Cấu hình VietQR

Powered by WHMCompleteSolution