Chỗ đặt Tiêu chuẩn - COLO-2U

Bắt đầu từ
2,000,000 ₫
1,000,000 ₫
+ 2,000,000 Phí cài đặt

Không gian máy chủ Rack 2U
3 Mbps Băng thông quốc tế (Uplink/Downlink)
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
01 Gbps Ổ cắm mạng
01 Địa chỉ IP
400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
24x7x365 Hỗ trợ kỹ thuật

Bao gồm trong gói

  • 1-2U không gian máy chủ
  • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
  • 1Gbs bằng thông trong nước
  • 1IPv4 miễn phí
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Data Center tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế
  • 400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
  • 3-10Mbs băng thông Quốc tế