Máy chủ & Chỗ đặt máy chủ

 • Không gian máy chủ Rack 1U
 • 3 Mbps Băng thông quốc tế (Uplink/Downlink)
 • Lưu lượng truyền tải không giới hạn
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 Địa chỉ IP
 • 400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
 • 24x7x365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Không gian máy chủ Rack 2U
 • 3 Mbps Băng thông quốc tế (Uplink/Downlink)
 • Lưu lượng truyền tải không giới hạn
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 Địa chỉ IP
 • 400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
 • 24x7x365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Không gian máy chủ Rack 1U
 • 5 Mbps Băng thông quốc tế (Uplink/Downlink)
 • Lưu lượng truyền tải không giới hạn
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 Địa chỉ IP
 • 02 x 400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
 • 24x7x365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hỗ trợ cắm KVM miễn phí

Bao gồm trong gói

 • 1-2U không gian máy chủ
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 1Gbs bằng thông trong nước
 • 1IPv4 miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Data Center tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế
 • 400W Công suất tiêu chuẩn cho máy chủ
 • 3-10Mbs băng thông Quốc tế

Powered by WHMCompleteSolution