Web Fast 2

99,000₫
19,800₫
Hàng tháng

2GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
100% CPU - 1GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
CloudLinux bảo mật
Quản lý bằng Cpanel/ Plesk
SSL miễn phí - SSH tích hợp
Không gồm Mail server

Web Fast 5

199,000₫
39,800₫
Hàng tháng

5GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
200% CPU - 2GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 10

299,000₫
59,800₫
Hàng tháng

10GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
300% CPU - 4GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 20

390,000₫
78,000₫
Hàng tháng

20GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
400% CPU - 5GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 50

1,200,000₫
240,000₫
Hàng tháng

50GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
600% CPU - 6GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Bao gồm trong gói

  • Hệ điều hành CloudLinux bảo mật
  • Ổ cứng SSD chuẩn Entrprise tốc độ cao
  • Quản lý bằng Plesk đơn giản
  • LiteSpeed nhanh hơn 30 lần so với Apache
  • Miễn phí WordPress Manager
  • Hỗ trợ Secure Shell (SSH)
  • PHP 5.6 đến 8.1
  • Cơ sở Dữ liệu MariaDB
  • Sao lưu trên Cloud miễn phí