Web Fast 2

99,000 ₫
19,800 ₫
Hàng tháng

2GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
100% CPU - 1GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
CloudLinux bảo mật
Quản lý bằng Cpanel/ Plesk
SSL miễn phí - SSH tích hợp
Không gồm Mail server

Web Fast 5

199,000 ₫
39,800 ₫
Hàng tháng

5GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
200% CPU - 2GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 10

299,000 ₫
59,800 ₫
Hàng tháng

10GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
300% CPU - 4GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 20

390,000 ₫
78,000 ₫
Hàng tháng

20GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
400% CPU - 5GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Web Fast 50

1,200,000 ₫
240,000 ₫
Hàng tháng

50GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
600% CPU - 6GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Đại lý 20Gb

599,000 ₫
Hàng tháng

20GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
20 tài khoản khách hàng
20 tên miền
200% CPU - 4GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Đại lý 50Gb

890,000 ₫
Hàng tháng

50GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
50 tài khoản khách hàng
50 tên miền
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp

Doanh Nghiep

154,000 ₫
Hàng tháng

2GB (+2Gb miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
100% CPU - 1GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Quản lý bằng Plesk thân thiện
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
PHP 5.6 đến 8+
SSL miễn phí - SSH tích hợp
50 tài khoản email
50 thư đi mỗi giờ
Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
Antispam tích hợp
Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
Hỗ trợ TLS/SSL

Ca Nhan

77,000 ₫
Hàng tháng

2GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
100% CPU - 512MB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Quản lý bằng Plesk thân thiện
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
PHP 5.6 đến 8+
SSL miễn phí - SSH tích hợp
20 tài khoản email
20 thư đi mỗi giờ
Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
Antispam tích hợp
Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
Hỗ trợ TLS/SSL

TMDT 1

260,000 ₫
Hàng tháng

3GB (+3GB miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
150% CPU - 2GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Quản lý bằng Plesk thân thiện
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
PHP 5.6 đến 8+
SSL miễn phí - SSH tích hợp
100 tài khoản email
100 thư đi mỗi giờ
Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
Antispam tích hợp
Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
Hỗ trợ TLS/SSL

TMDT 2

380,000 ₫
Hàng tháng

4GB (+ 4GB miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
200% CPU - 2GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Quản lý bằng Plesk thân thiện
CloudLinux bảo mật
PHP 5.6 đến 8+
SSL miễn phí - SSH tích hợp
200 tài khoản email
120 thư đi mỗi giờ
Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
Antispam tích hợp
Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
Hỗ trợ TLS/SSL

TMDT 3

850,000 ₫
Hàng tháng

5GB (+5Gb miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
300% CPU - 4GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Quản lý bằng Plesk thân thiện
CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
PHP 5.6 đến 8+
SSL miễn phí - SSH tích hợp
300 tài khoản email
150 thư đi mỗi giờ
Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
Antispam tích hợp
Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
Hỗ trợ TLS/SSL

Bao gồm trong gói

  • Hệ điều hành CloudLinux bảo mật
  • Ổ cứng SSD chuẩn Entrprise tốc độ cao
  • Quản lý bằng Plesk đơn giản
  • LiteSpeed nhanh hơn 30 lần so với Apache
  • Miễn phí WordPress Manager
  • Hỗ trợ Secure Shell (SSH)
  • PHP 5.6 đến 8.1
  • Cơ sở Dữ liệu MariaDB
  • Sao lưu trên Cloud miễn phí