Xem các bài báo được gắn thẻ 'Outlook'

 Cấu hình Outlook sử dụng TLS/SSL

Để an toàn và không bị lộ mật khẩu trong quá trình gửi và nhận thư trên outlook, bạn cần cấu hình...

 Outlook: Lỗi 0x800CCC6C

Khi bạn nhận được lỗi như bên dưới Sending' reported error (0x800CCC6C) : 'Your outgoing (SMTP)...

 Outlook: Lỗi 415 Temporary local prolem

Khi bạn gửi thư trên Outlook và nhận được thông báo Server error: 415 Temporary local problem -...

Powered by WHMCompleteSolution