Bài viết

 WHMCS 8.6: Cập nhật tính năng kiểm tra tên miền .vn

Mở tập tin /resources/domains/dist.whois.json Thêm vào dòng sau ở cuối tập tin ,{"extensions":...

Powered by WHMCompleteSolution