Cá nhân

Начиная от
99,000 ₫
19,800 ₫
ежемесячно
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân Premium

Начиная от
99,000 ₫
19,800 ₫
ежемесячно
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân - Windows

Начиная от
99,000 ₫
19,800 ₫
ежемесячно
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Doanh Nghiệp Premium

Начиная от
170,000 ₫
34,000 ₫
ежемесячно

Doanh nghiệp

Начиная от
170,000 ₫
34,000 ₫
ежемесячно

Doanh Nghiệp - Windows

Начиная от
170,000 ₫
34,000 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 1 Plus

Начиная от
290,000 ₫
58,000 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 1

Начиная от
290,000 ₫
58,000 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 1 - Windows

350,000 ₫
70,000 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 2 Plus

Начиная от
550,000 ₫
110,000 ₫
ежемесячно
 • Máy chủ web LiteSpeed
 • SSL LetsEnrypt Miễn phí

Máy chủ Plesk Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
10GB dung lượng
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Tên miền không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
250 Thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Miễn phí WordPress Manager
Singapore Datacenter

Thương mại điện tử 2

Начиная от
499,000 ₫
99,800 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 2 - Windows

490,000 ₫
98,000 ₫
ежемесячно

Thương mại điện tử 3

Начиная от
1,050,000 ₫
210,000 ₫
ежемесячно

CloudFlare DNS manager

Начиная от
Бесплатно!