Cá nhân

À partir de
99,000 ₫
19,800 ₫
Mensuel
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân Premium

À partir de
99,000 ₫
19,800 ₫
Mensuel
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân - Windows

À partir de
99,000 ₫
19,800 ₫
Mensuel
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Doanh Nghiệp Premium

À partir de
170,000 ₫
34,000 ₫
Mensuel

Doanh nghiệp

À partir de
170,000 ₫
34,000 ₫
Mensuel

Doanh Nghiệp - Windows

À partir de
170,000 ₫
34,000 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 1 Plus

À partir de
290,000 ₫
58,000 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 1

À partir de
290,000 ₫
58,000 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 1 - Windows

350,000 ₫
70,000 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 2 Plus

À partir de
550,000 ₫
110,000 ₫
Mensuel
 • Máy chủ web LiteSpeed
 • SSL LetsEnrypt Miễn phí

Máy chủ Plesk Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
10GB dung lượng
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Tên miền không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
250 Thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Miễn phí WordPress Manager
Singapore Datacenter

Thương mại điện tử 2

À partir de
499,000 ₫
99,800 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 2 - Windows

490,000 ₫
98,000 ₫
Mensuel

Thương mại điện tử 3

À partir de
1,050,000 ₫
210,000 ₫
Mensuel

CloudFlare DNS manager

À partir de
GRATUIT !