* Đăng ký tên miền miễn phí chỉ áp dụng cho các phần mở rộng sau: .com, .net