Lưu trữ web
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin


 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin


 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tinMáy chủ Cpanel Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
Máy chủ web: LiteSpeed
SSL: LetsEnrypt Miễn phí
5GB Dung lượng SSD Enterprise
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
Không giới hạn Tên miền
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
150 thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Datacenter Tân Thuận/HCM/VN
Máy chủ Cpanel Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
Máy chủ web: LiteSpeed
SSL: LetsEnrypt Miễn phí
10GB Dung lượng SSD Enterprise
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
Không giới hạn Tên miền
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
250 thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Datacenter Tân Thuận/HCM/VN
Máy chủ Plesk Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
Máy chủ web: LiteSpeed
SSL: LetsEnrypt Miễn phí
10GB dung lượng
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Tên miền không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
250 Thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Miễn phí WordPress Manager
Singapore Datacenter

Powered by WHMCompleteSolution