Cá nhân

Bắt đầu từ
99,000 ₫
19,800 ₫
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân Premium

Bắt đầu từ
99,000 ₫
19,800 ₫
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Cá nhân - Windows

Bắt đầu từ
99,000 ₫
19,800 ₫
 • 1 tên miền

 • 2000MB dung lượng

 • 40GB lưu lượng truyền tải

 • 3 MySQL

 • 1024MB RAM

 • cPanel dễ sử dụng

 • CloudLinux bảo mật cao

 • LiteSpeed tối ưu cho web

 • Bộ đệm LS Cache tăng tốc website

 • WordPress Toolkit

 • cpGuard tự động bảo vệ

 • Tối đa 40000 tập tin
Doanh Nghiệp Premium

Bắt đầu từ
170,000 ₫
34,000 ₫

Doanh nghiệp

Bắt đầu từ
170,000 ₫
34,000 ₫

Doanh Nghiệp - Windows

Bắt đầu từ
170,000 ₫
34,000 ₫

Thương mại điện tử 1 Plus

Bắt đầu từ
290,000 ₫
58,000 ₫

Thương mại điện tử 1

Bắt đầu từ
290,000 ₫
58,000 ₫

Thương mại điện tử 1 - Windows

350,000 ₫
70,000 ₫

Thương mại điện tử 2 Plus

Bắt đầu từ
550,000 ₫
110,000 ₫
 • Máy chủ web LiteSpeed
 • SSL LetsEnrypt Miễn phí

Máy chủ Plesk Linux
Lưu trữ trên SSD Enterprise
10GB dung lượng
Lưu lượng truyền tải không giới hạn
Tên miền không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
MySQL không giới hạn
Không giới hạn tài khoản Email
250 Thư gửi đi mỗi giờ
Miễn phí lọc thư rác AI
Miễn phí WordPress Manager
Singapore Datacenter

Thương mại điện tử 2

Bắt đầu từ
499,000 ₫
99,800 ₫

Thương mại điện tử 2 - Windows

490,000 ₫
98,000 ₫

Thương mại điện tử 3

Bắt đầu từ
1,050,000 ₫
210,000 ₫