Bài viết

 Chia sẻ quyền quản lý tên miền & các dịch vụ

Để chia sẻ quyền quản lý cho người khác cùng quản lý các dịch vụ của bạn Chọn tài khoản của bạn...

 Quản lý thông số DNS

Để quản lý thông số DNS cho tên miền của bạn, thực hiện như sau Đăng nhập hệ thống, chọn mục Tên...

Powered by WHMCompleteSolution