• Thứ ba, Tháng tám 23, 2022

Verisign sẽ áp dụng tăng giá tên miền .com từ ngày 01/09/2022, vì vậy, chúng tôi bắt buộc phải tăng giá tên miền .com lên 15% so với giá hiện tại chưa bao gồm VAT.

Nếu bạn muốn chuyển tên miền của bạn đi qua nhà cung cấp khác, bạn chỉ cần mở khóa tên miền cùng việc lấy mã EPP trong chi tiết tên miền là được.

Trân trọng.